Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor R. Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în R. Moldova, care intenţionează să se întoarcă în R. Moldova în situaţia în care:

 

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat, dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată paşaport sau au intrat în Lituania fără paşaport.

 

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 

 • Două fotografii de mărimea 3x4 cm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 • Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
 • Dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
 • buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • permisul de şedere;
 • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.).

 

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în R. Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie R. Moldova.

 

Cetăţenii care intenţionează să călătorească pe calea terestră, urmează să solicite din timp la Ambasada țării/țărilor respective aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea ţării respective.