Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Situaţii excepţionale

Sprijinul oferit în situaţii excepţionale

 

În cazul în care aţi fost atras/ă în una din situaţiile de trafic de fiinţe umane sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime, semnalaţi neîntârziat autorităţile locale de poliţie, organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi Ambasada sau MAEIE. De asemenea, poate fi contactat telefonic Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Ministerului Afacerilor Interne la numărul (373 22) 254-998. Ambasada oferă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane prin identificarea acestora, semnalarea autorităţilor locale competente privind cazurile de trafic, organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor, documentarea gratuită a victimelor în vederea repatrierii acestora în patrie unde li se va acorda asistenţă de către autorităţi. După necesitate şi posibilităţi, poate fi acordată asistenţă juridică, logistică, de identificare a serviciilor medicale etc.

 

În cazurile dispariției persoanelor, furtul sau abandonul copiilor, cetăţeni al R. Moldova trebuie imediat semnalate Ambasadei care va contacta Ministerul Protecţiei Sociale și Familiei în vederea luării măsurilor necessare. În cazul identificării unui copil rămas fără supraveghere sau abandonat primul ajutor este acordat de serviciile locale sociale, care vor plasa copilul în centre de plasament temporar, după care vor fi anunţate autorităţile R. Moldova sau părinţii acestuia.

 

Furtul sau pierderea documentelor la fel vor fi semnalate Ambasadei cât mai curând posibil.

 

În caz de arest, reținere, detenție cei reținuți au următoarele drepturi: de a cere ca Ambasada să fie notificate despre reţinere sau arest; la asistenţa consulară; de a contacta familia; la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de cetăţean sau familia acestuia); la asistenţa medicală în caz de necesitate; la traducere (cu traducător numit din oficiu); la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective); de a fi vizitat (de familie sau personalul consular).Funcționarul consular vizitează cetăţeanul la locul de detenţie, recomandă avocaţi sau translatori care pot fi angajaţi să reprezinte cetăţenii în faţa autorităţilor, semnalează autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor cetăţenilor,precum și eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei, transmite mesaje familiei cetăţeanului, la solicitarea acestuia.

 

Decesului unei rude peste hotare urmează să fie semnalat la Ambasadă, precum şi la Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE, pentru a obţine informaţii în legătură cu acţiunile pe care urmează sa le întreprindeți. Departamentul Afaceri Consulare poate fi contactat telefonic la (373 22) 201 048 sau prin e-mail la consdep@mfa.md. Ambasadele sau consulatele oferă informaţii privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova, înregistrează actele de deces, eliberează gratuit certificatele de deces, eliberează paşapoartele mortuare pentru repatrierea defuncţilor, oferă informaţii despre procedurile stabilite de autorităţile statelor de acreditare în cazurile de deces a persoanelor și despre casele de servicii funerare din statele de acreditare care pot acorda asistenţă la transportarea cadavrelor, precum și pot interveni pe lângă autorităţile competente ale statelor de acreditare pentru conservarea proprietăţii şi bunurilor cetăţeanului decedat. Ambasada nu poate achita cheltuielile privind procedurile legate de transportare pentru repatrierea corpului neînsufleţit, dar poate recomanda organizaţii internaţionale sau non-guvernamentale ce dispun de programe de achitare a cheltuielilor de transportare.

 

În cazul alertelor de călătorie și calamităților naturale Ambasada va oferi informații și asistență cetățenilor moldoveni în limita prevederilor legislației.