Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Relaţii comercial-economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul comerţului exterior al RM cu Lituania în anul 2019 a constituit 23,8 mln USD (creștere cu 5,7%, comparativ cu anul 2018), unde exportul a constituit  8,5 mln USD (scădere cu 5,9%, comparativ cu anul 2018), importul fiind de 15,3 mln USD (creștere cu 13,7%, comparativ cu anul 2018).

În anul 2018 volumul comerțului moldo-lituanian a constituit 22,5 mln USD, unde exportul a constituit  9,0 mln USD, importul fiind de 13,5 mln USD (Pentru comparație: în anul 2017 volumul comerţului exterior a constituit 21,5 mln USD, unde exportul a constituit 9,1 mln USD, iar importul de 12,4 mln USD).

Cooperare pentru dezvoltare

Guvernul Republici Lituania acordă asistenţă pentru dezvoltare, Republica Moldova fiind în topul celor 7 state prioritare.

În baza Programului de promovare a democraţiei şi cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, anual sunt implementate diverse proiecte sectoriale de interes în Republica Moldova: https://orangeprojects.lt/en/moldova/development-cooperation-with-moldova