Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Guvern

Prim-ministrul Republicii Moldova - Aureliu CIOCOI (www.gov.md)

În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova este o autoritatea executivă al Republicii Moldova şi se supune Preşedintelui Republicii Moldova.

Guvernul, conform Constituţiei Republicii Moldova, rezolvă toate întrebările de conducerea statului. Guvernul, întru executarea legislaţiei Republicii Moldova, bazându-se pe Hotărîrile Parlamentul Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, aprobă şi emite ordine, organizează şi verifică executarea lor.

Hotărârile şi deciziile Guvernului sunt obligatorie pentru executarea în toată teritoriu al Republicii Moldova.

Programul de activitate al Guvernului din 2019 (https://mfa.gov.md/sites/default/files/Programul-de-activitate-al-Guvernului-din-2019.pdf)