Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Cetăţenia

REDOBĂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanele ce au dreptul la dobândirea cetăţeniei R. Moldova conform prevederilor Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000, domiciliate permanent în Lituania, care doresc să redobândească cetăţenia R. Moldova, pot depune cererile respective la Ambasadă.

 

Pentru examinarea cererii este necesar de a prezenta personal următoarele documente:

 

 • actul de identitate;
 • certificat de naştere (în original);
 • certificat de căsătorie şi/sau divorţ (în original);
 • certificat de schimbarea numelui sau prenumelui (în original);
 • certificatele de naştere a copiilor minori (în original);
 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei R. Moldova (în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
 • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 X 3,5 cm;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere.

 

Ţinând cont de faptul că legislaţia lituaniană, cu unele excepţii, nu admite cetăţenia dublă, Ambasada recomandă cetăţenilor lituanieni, înainte de a depune actele pentru redobândirea cetăţeniei moldoveneşti, să se adreseze autorităţilor competente lituaniene pentru consultaţii.

 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Ambasada primeşte cereri de renunţare la cetăţenia R. Moldova a cetăţenilor domiciliaţi permanent în Lituania care au primit autorizaţia respectivă în acest sens de la autorităţile competente ale R. Moldova (vezi rubrica „Înregistrarea domiciliului permanent“).

 

Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenie este necesar de a prezenta personal la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Paşaport naţional şi o copie a paginii cu datele personale şi alte informaţii relevante;
 • Certificat de naştere în original şi o copie a acestuia. În cazul înregistrării naşterii în Lituania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere – extras. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de OSC din Moldova(vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi o copie acestuia (în cazul căsătoriei încheiate în Lituania se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie - extras. Dacă căsătoria şi/sau divorţul au fost înregistrate în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de schimbare numelui/prenumelui, în original şi o copie aacestuia (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de naştere copiilor minori, în original şi câte o copie a acestor certificate (dacă copilul s-a născut în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat privind acordarea cetăţeniei lituaniene sau garanţia de obţinere a cetăţeniei din partea statului de domiciliu valabil cel puţin 12 luni din data depunerii cererii, în original şi o copie acesteia;
 • Diplomă de studii superioare, în original şi o copie a acesteia (după caz);
 • Diplomă de grad ştiinţific, în original şi o cope a acesteia (după caz);
 • 4 fotografii color (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu cu indicarea membrilor familiei ce locuiesc cu solicitantul în original şi o copie a acestuia;
 • Autobiografia solicitantului în română (sau rusă), datată şi semnată de solicitant, în original şi o copie a acesteia;
 • Declaraţie - consimţământ a copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani pentru renunţarea la cetăţenia R.Moldova împreună cu părintele, perfectată la Ambasadă/notar şi legalizată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al R. Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia R. Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte autentificată la Ambasadă/notar şi legalizată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa părintelui declarant este obligatorie) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia R. Moldova a părintelui care nu renunţă la cetăţenia R.Moldova împreună cu copilul său minor.
 • Bonul bancar de plată a taxei consulare (300 euro).

 

Procedura renunţării la cetăţenie este reglementată de art. 22 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02.06.2000, cu modificări şi completări, şi p. 19 al Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.197 din 12 martie 2001, cu modificări şi completări. Toate actele eliberate de autorităţile lituaniene (cu excepţia actelor de stare civilă internaţionale) se prezintă legalizate şi traduse în română (sau rusă), conform procedurii stabilite (vezi rubrica „Supralegalizarea și apostilarea documentelor”).

 

Informații relevante la subiect privind cetăţenia Republicii Moldova pot fi consulatate în LEGEA Nr. 1024 din 02.06.2000 privind cetăţenia R.Moldova

Lista documentelor necesare pentru dobândirea cetăţeniei R. Moldova și subdiviziuni teritoriale ale Departamentului documentare - www.asp.gov.md