Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Apostila

Misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită ca actele dvs. din RM să fie traduse și apostilate, urmează să vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al Republicii Moldova (inclusiv, prin intermediul procurii).

E-APOSTILA

Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 739 din 18.09.2013, au fost operate unele modificări şi completări ale HG nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei. Astfel, potrivit noilor modificări, începând cu 1 octombrie 2013, se eliberează doar apostila semnată digital (e-apostila), care constă într-o alonjă (prelungire a unui document) ce va conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării - ambele acte găsindu-se într-un fişier format pdf.

Totodată, menţionăm că, începând cu data de 01.10.2013, Ministerul Justiţiei al RM – în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea apostilei – nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, fapt care nu aduce atingeri asupra valabilităţii apostilelor emise până la această dată. Autenticitatea apostilelor semnate electronic începând cu 01.10.2013, cât şi cele semnate olograf până la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md. Solicitantul care deţine semnătura digitală poate depune cererea şi în format electronic, pe portalul sus-menționat.


IMPORTANT:

Actele emise de autoritățile Republicii Moldova urmează a fi apostilate la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova Justiției (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, intrare din spatele clădirii).

Menționăm că, conform art. 13 alin. 1 din Tratatul încheiat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, semnat la Chişinău la 09.02.1993 (în vigoare din 18.02.1995), apostilarea documentelor nu se aplică între părți.