Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Acte notariale

PERFECTAREA ACTELOR NOTARIALE

 

Ambasada efectuează perfectarea actelor notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetăţenilor R. Moldova domiciliaţi permanent sau temporar în Lituania.

 

Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă, următoarele documente:

 

  • Paşaport naţional pentru călătorii în străinătate sau buletin de identitate valabile;
  • Cerere în scris cu indicarea scopului cu care se solicită perfectarea actului;
  • Copia paşaportului pentru călătorii în străinătate sau a buletinului de identitate valabile a persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii);
  • Taxa consulară pentru perfectarea unei procuri constituie 30 Euro în numele persoanei fizice şi 60 Euro în numele persoanei juridice.

 

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă.

 

Ambasada aduce la cunoştinţă cetăţenilor moldoveni, străini şi apatrizi, că în procesul activităţii organelor de stare civilă din R. Moldova, legate de perfectarea actelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbare nume şi prenume etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluţionarea unor cerinţe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu permit acest lucru. Este vorba despre situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deţinut până la căsătorie).

 

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate, autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologiilor Informaţionale (în prezent Ministerul Dezvoltării Informaţionale) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

 

În acest context, misiunea diplomatică solicită cetăţenilor moldoveni, străini sau apatrizi să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din ţara de reşedinţă pentru împuternicirea persoanelor din R. Moldova cu efectuarea rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.