Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

‼IMPORTANT‼

Publicat:Tue, 26/05/2020 - 18:51

În cadrul ședinței din 25 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a RM a aprobat Hotărârea nr 12, cu unele completări la Hotărârea CNESP nr. 11 din 15 mai 2020:

1. Începînd cu data de 26 mai curent, urmare relaxării restricțiilor, în Republica Moldova a fost reluată activitatea de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID–19.

2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru:

 • cetățeni ai Republicii Moldova;
 • membri de familie ai cetățenilor RM;
 • persoane care posedă o viză de lungă durată, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • conducătorii auto şi personal de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.

3. Au fost introduse mai multe excepţii ce țin de respectarea regimului de autoizolare pe o perioada de 14 zile, în cazul în care cetățenii nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:

 • conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial/liceal/învățămînt superior;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit.

Hotărârea CNESP nr 12 din 25 mai 2020 a intrat în vigoare la momentul emiterii.

Mai multe detalii: https://bit.ly/3c1o5PV