Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Întrebări Frecvente - F.A.Q.

FAQ Item: 

Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Ambasadă?

Da. Pentru a solicita orice serviciu consular, este nevoie sa faceți o programare prealabilă la numărul de tel.:(+ 370 5) 260 79 14 în zilele de Luni pină Vineri, în intervalul orelor: 09 :00 – 13 :00 și 14 :00 - 18 :00.

Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie ?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și copia actulUI de identitate al reprezentantului său.

Costul unei procuri este: 30 euro.

Procura se eliberează în aceeași zi.

Vreau să mă căsătoresc în Lituania cu un cetățean lituanian. Ce trebuie să fac?

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Lituania, de regulă, se solicită certificatul de stare civilă (document care confirmă faptul că nu sunteți căsătorit în Republica Moldova).

Pentru a solicita certificatul de stare civilă prin intermediul Ambasadei, urmează să vă prezentați cu Pașaportul RM și Buletinul de identitate RM.

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 35 euro (30 Euro este taxa consulară și 5 Euro este taxa aferentă).

Termenul: estimativ 6-7 săptămâni.

M-am căsătorit în Lituania și vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soți urmează să prezinte:

  • Certificatul de căsătorie eliberat de autoritatea lituaniană, tradus în limba rusă sau română (în cazul deținerii unui Certificat de căsătorie lituanian – multilingv, nu este necesară traducerea).
  • Buletinele de identitate a soților sau pașapoartele;

În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este destulă doar copia pașaportului său.

Costul serviciului consular este 25 euro (20 Euro este taxa consulară și 5 Euro este taxa aferentă).

Mi s-a născut un copil în Lituania. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Lituania este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din lituanian în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

  • certificat de naștere multilingv emis de comuna lituaniană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul certificatului);
  • copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;
  • copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 60 zile. Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

  • certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);
  • grupa sangvină a copilului;
  • certificat de căsătorie a părinților, dacă există;
  • un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Cetățenii R. Moldova din Lituania pot depune dosarul pentru eliberarea Buletinului de identitate și Pașaportului la Ambasada R. Moldova în Letonia:
Strēlnieku iela 1-1, LV – 1010, Riga
tel.: +371 6 735 91 60
fax: +371 6 735 91 65
E-mail: riga@mfa.gov.md
www.letonia.mfa.gov.md

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.