Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Schimbare nume/prenume

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului privind schimbul de nume și/sau prenume – 25 euro.

Cetățeanul Republicii Moldova poate solicita schimbul de nume și/sau prenume în baza următoarelor motive:

 • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere;
 • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț
 • dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia;
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Serviciul Stare Civilă.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • autobiografia;
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • cazierul juridic.
 • Dosarul de schimbare a numelui și/sau prenumelui este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul respectiv.
 • Termenul de soluționare este în jur de 60 zile din data depunerii cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui.
 • Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
 • Persoana care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi schimbe numele de familie şi/sau prenumele.
 • Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vârsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.