Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Vize

Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

Datele bancare:

  • Embassy of the Republic of Moldova
  • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
  • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
  • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

  • Costul serviciului 30 euro (Tip A) ,60 euro (Tip B), 70 euro (tip C) și 80 euro (tip D).
  • Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

Solicitările de vize se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului guvernamental www.evisa.gov.md,  destinat pentru viza tranzit tip A și B, precum și vize de scurtă şedere – tip C.  Pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor de scurtă şedere, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a operaţionalizat serviciul electronic e-Viza, disponbil la adresa www.evisa.gov.md, care permite solicitanților să-și întocmească online dosarul de viză, într-un mod comod, eficient, rapid și sigur.  Pentru obținerea vizei solicitanții vor completa cererea de eliberare a vizei în format electronic, încărcând documentele justificative necesare pentru depunerea solicitării de viză. În cazul în care cererea va fi aprobată, viza va fi transmisă solicitanților prin e-mail.  Cu documentul printat, deținătorii de viză pot intra pe teritoriul Republicii Moldova prin orice punct de trecere a frontierei. e-Visa este echivalentul vizei tradiționale și nu va fi inserată în pașaport.

Viza reprezintă o autorizaţie acordată în condiţiile Legii nr. 200 din 16/07/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată.

Lista cetățenilor străini care necesită viză pentru Republica Moldova poate fi consultată pe pagina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova https://mfa.gov.md/ - rubrica informații consulare sau la adresa https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112701&lang=ro .

Pentru a solicita o viză electronică cetățeanul străin urmează să acceseze portalul guvernamental www.evisa.gov.md

Cetățenii Republicii Lituania au dreptul de intrare și ședere fără viză pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de până la 90 zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în țară. Pentru cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene cerințele de viză au fost unilateral ridicate de către Republica Moldova începând cu 01 ianuarie 2007.

La 03 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 257 din 01 noiembrie 2013, care a extins și a precizat noua categorie de persoane care beneficiază de regimul fără vize pentru traversarea frontierei Republicii Moldova, inclusiv resortisanții țărilor terțe și apatrizii, care domiciliază legal în UE și altele. Articolul 3 al Legii prevede:

(1) Resortisanții statelor și regiunilor administrative speciale indicate în anexa nr. 2 sunt exoneraţi de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, având drept de şedere de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere. (3) Posesorii documentelor de călătorie tip Laissez–Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, membrii echipajelor şi însoţitorii de zbor ai aeronavelor care efectuează zboruri de urgenţă şi de salvare, precum şi alte persoane care acordă ajutor în caz de dezastre sau accidente, membrii echipajelor civile ale navelor, atunci când aceştia coboară pe uscat, care deţin un act de călătorie pentru personalul navigant eliberat în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant, adoptată la Geneva la 19 iunie 2003, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 31/2006, Convenţia nr. 108 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind actele de identitate pentru personalul navigant, adoptată la Geneva la 13 mai 1958, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 600/1999, posesorii documentelor de călătorie eliberate de Interpol, prezentate împreună cu paşaportul naţional valabil şi invitaţia oficială a autorităţilor naţionale ale Republicii Moldova sau a Biroului Naţional Central Interpol în Republica Moldova, sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, având drept de şedere de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.

La rândul său, regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova a fost anulat de Consiliul Uniunii Europene și se aplică din 28 aprilie 2014 pentru intrarea în Uniunea Europeană, inclusiv zona Schengen. De acest drept beneficiază cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric, iar șederea pe teritoriul UE este pentru o perioadă de până la 90 zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări. Menționăm că începînd cu 01 ianuarie 2011 în Republica Moldova se emit exclusiv pașapoarte biometrice.

Acordul privind facilitarea eliberării vizelor semnat între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană la Bruxelles la 10 octombrie 2007, reglementează procedura de obținere a vizelor pentru alte situații, precum în cazul șederii de lungă durată în UE (mai mult de 90 zile), migrația forței de muncă, călătoriile în baza pașapoartelor nebiometrice, ș.a.