Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Republica Lituania - gratuit.
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie sau divorț moldovenesc înregistrată în Republica Lituania - 25 euro.
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul Republicii Moldova decedat în Republica Lituania - gratuit.
Transcrierea actului de stare civilă reprezintă procedura prin care actele de stare civilă emise în străinătate pe numele cetăţenilor Republicii Moldova sunt înregistrate în registrele actelor de stare civilă naţionale.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Lituania (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) după data de 17.08.2001 este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova. Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea actului de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori a copiei sau a extrasului de pe actul de stare civilă respectiv.
În baza certificatului de stare civilă lituanian, Ambasada va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • Buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară/dacă un părinte sau soțul/soția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • Toate documentele eliberate de organele competente lituaniene sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate notarial. Actele de stare civilă eliberate de către autoritățile lituaniene nu necesită supralegalizare sau apostilare.
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
 • Pentru a exclude cheltuielile financiare pentru traducere și autentificarea notarială, se recomandă prezentarea extrasului de stare civilă de model multilingv emis de către autoritățile lituaniene în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976.
 • Actele de stare civilă eliberate de către autoritățile lituaniene nu necesită supralegalizare sau apostilare.
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare funcționarul consular întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ este de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcriere. Proceduri de urgentare nu există. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică părăsirea Republicii Lituania în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica Acte notariale.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Republica Lituania și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Lituania pot fi depuse în același timp.