Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Titlu de călătorie

Programarea pentru acest serviciu nu este obligatorie. Însă, se recomandă de a fi telefonat în prealabil funcționarul consular (tel. +370 5 260 7916).

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării

Titlul de călătorie (pașaportul alb) este un document ce confirmă identitatea persoanei - cetăţeanului Republicii Moldova sau persoanei fără cetăţenie - care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care permite titularului întoarcerea în Republica Moldova în cazul în care nu dispune de un document de călătorie valabil.

Ambasada eliberează titlu de călătorie doar celor care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:

 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport;

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, cetățeanul:
 • completează și semnează formularul de cerere (pus la dispoziție de funcționarul consular);
 • prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
 • prezintă dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • bonul de plată achitării taxei consulare

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie pentru copilul minor se vor prezenta următoarele documente confirmative:

 • completează și semnează formularul de cerere, care poate fi completat de către unul din părinți;
 • prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
 • prezintă unul din actele de identitate (buletinul de identitate sau pașaportul);
 • certificatul de naștere a copilului;
 • Titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru revenirea în Republica Moldova.
 • În baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Republica Lituania în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • Dacă se solicită titlul de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la Ambasadă a unui părinte.
 • Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, ambasada nu percepe achitări în numerar.

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X