Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Petiții și reclamații

Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.

Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare, reclamație sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiţia trebuie să conţină informaţii privind:

  • - numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
  • - domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • - denumirea autorității publice;
  • - obiectul petiției și motivarea acesteia;
  • - semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerinţelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.

Petițiile care nu întrunesc condițiile, se examinează doar în cazurile în care acestea conțin informații ce vizează securitatea națională și ordinea publică (cazuri de corupție, încălcări grave, abuz de serviciu, etc.).

În cazuri de urgență sau situații excepționale, se permite reclamarea anumitor cazuri prin fax, e-mail, telefon, cu condiția că sunt oferite detalii și date ce pot fi ulterior procesate de instituție în vederea investigării/soluționării celor reclamate.

Rezultatele examinării petiției vor fi remise pe adresa electronică a solicitantului (în cazul petiției, depuse electronic) sau prin intermediul oficiului poștal, în termenii stabiliți de Codul administrativ nr.116/2018.

IMPORTANT! Odată cu depunerea petiției se prezumă, ca persoanele fizice acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal pentru întreaga procedură de examinare a petiției.

La examinarea petițiilor electronice, conform Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu acceptul petiționarului, va fi asigurată confidențialitatea datelor personale.

Procedura de depunere a petiţiilor

Aveţi posibilitatea de a depune petiţie în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei” la adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 80, MD 2012, precum şi prin intermediul poștei electronice secretariat@mfa.gov.md, sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea centrală în Minister.

Direcția Afaceri Consulare a MAEIE este coordonatorul principal în materie de examinare a petițiilor în domeniul consular. Petițiile de alt caracter sunt transmise spre examinare conform competențelor altor Direcții din cadrul MAEIE.

Anticorupţie

Sesizaţi orice act de corupţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Departamentului Afaceri Consulare, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare. Ministerul asigură confidenţialitatea tuturor adresărilor.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați: