Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Emigrare autorizată

 

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

 • Examinarea cererii în termen de 30 zile – 102 euro;
 • Examinarea cererii în termen de 60 zile – 116 euro.

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Lituania şi care doresc să se stabilească definitiv în statul de reședință, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în lituania şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Republica Lituania nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:

 • cererea-chestionar (se completează la ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal (se retrage);
 • permisul de şedere permanentă în Republica Lituania (tradus în limba română) în orginal;
 • livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari) sau certificatul privind radierea din evidenţă militară în orginal (se retrage);
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar în orginal (se retrage);
 • certificatul de naştere în orginal;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori, întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (în vârstă de până la 18 ani) în orginal;
 • certificatul de căsătorie întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal;
 • certificatul de divorţ întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei divorţaţi) în orginal;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în orginal;
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (cererea-chestionar se completează la ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • consimţământul autentificat notarial sau la ambasadă al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vârstă de până la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal;
 • consimţământul, legalizat notarial sau la ambasadă, al copilului cu vârsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate împreună cu unul dintre părinţi în orginal;
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată în orginal;
 • două fotografii color, 35x45 mm;
 • permisul de ședere eliberat de către autoritățile lituaniene;

 

Toate documentele se prezintă în original + 2 copii. Documentele eliberate de organele competente ale Lituaniei urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial (în cazul Lituaniei de apostilarea sau supralegalizarea documentelor nu este nevoie).