Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Cetățenie prin redobândire

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Termenul de soluționare a cererii nu poate depăși 1 an de la data depunerii cererii
 • În temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000 – 20 euro;
Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Republica Lituania, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania.
Pentru redobândirea cetățeniei solicitantul va prezenta:
 • autobiografia în limba română, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetățeniei;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate valabil (pașaport, buletin de identitate) aflat în posesie.
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei (tradus și legalizat);
 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova, în original, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din țară (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

Toate documentele se prezintă în original + 3 copii. Toate documentele eliberate de organele competente lituaniene sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial (în cazul Lituaniei de apostilarea sau supralegalizarea documentelor nu este nevoie).

ATENȚIE! În conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, pluralitatea de cetăţenii se permite:
 • a) copiilor care au dobândit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat;
 • d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • e) în cazul când renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută;
 • f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.

Important! Dobândirea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altui stat nu atrage pierderea cetăţeniei Republicii Moldova.

Drepturile şi îndatoririle în cazul pluralităţii de cetăţenii Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova.

Modalităţile de satisfacere a obligaţiunii militare în cazul pluralităţii de cetăţenii Persoana care este cetăţean al Republicii Moldova şi care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat este supusă serviciului militar faţă de Republica Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei, chiar dacă este scutită de obligaţiunea militară faţă de alt stat.