Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Cetățenie prin recunoaștere

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Termenul de soluționare este de circa 6 luni de la data depunerii cererii
 • În temeiul prevederilor art. 12. alin. (11) din Legea cetățeniei 1024/2000 – 26 euro
 • În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei 1024/2000 – 44 euro
În conformitate cu art.12, alin (1¹) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, a) Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar data dobândirii cetățeniei se consideră data exprimării consimțământului în scris în acest sens. În cazul în care persoana nu este de acord cu data dobândirii cetăţeniei, la solicitarea acesteia, autoritatea competentă determină data dobândirii cetăţeniei în temeiul documentelor care confirmă că persoana respectivă întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau de cea anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarat cetăţean al Republicii Moldova.
În conformitate cu art.12, alin (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, au dreptul să dobândească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere: a) persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor; c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor; d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.
Pentru dobândirea cetățeniei prin recunoaștere solicitantul va prezenta:
 • autobiografia în limba română în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ/soţie şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
 • două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb.
 • documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori; (certificatul de naștere, de căsătorie/divorț; schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
 • documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova;
 • actul de identitate valabil (pașaport, buletin de identitate) aflat în posesie.
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei (tradus și legalizat);
 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;
 • cazier judiciar din țara (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

Toate documentele se prezintă în original + 3 copii. Toate documentele eliberate de organele competente lituaniene sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial (în cazul Lituaniei de apostilarea sau supralegalizarea documentelor nu este nevoie).

ATENȚIE! În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul lor autentificat de notar sau de funcționarul consular.

În conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, pluralitatea de cetăţenii se permite:
 • a) copiilor care au dobândit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat;
 • b) cetăţenilor săi care deţin concomitent cetăţenia unui alt stat, când această cetăţenie este dobândită automat prin căsătorie;
 • c) copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobândit cetăţenia unui alt stat în urma înfierii;
 • d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • e) în cazul când renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută;
 • f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.

Important! Dobândirea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altui stat nu atrage pierderea cetăţeniei Republicii Moldova.

Drepturile şi îndatoririle în cazul pluralităţii de cetăţenii
Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova.

Modalităţile de satisfacere a obligaţiunii militare în cazul pluralităţii de cetăţenii
Persoana care este cetăţean al Republicii Moldova şi care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat este supusă serviciului militar faţă de Republica Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei, chiar dacă este scutită de obligaţiunea militară faţă de alt stat.