Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Certificat de cazier judiciar

Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

 • Cazierul judiciar/contravențional se emite în circa 15 zile calendaristice - 25 euro

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

La ambasadă poate fi solicitat cazierul judiciar/contravențional.

Cazierul judiciar/contravențional este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane/prezența-lipsa contravențiilor pe numele persoanei.

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova – un act de identitate valabil moldovenesc (pașaportul sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire - în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar/contravențional emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar/contravențional poate fi eliberat în limba română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar/contravențional este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul judiciar/contravențional se emite de ambasadă după verificarea informației de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar/contravențional eliberat de ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile lituaniene.
 • cazierul judiciar/contravențional este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • acum puteţi depune cererea pentru obţinerea cazierului judiciar, detaliat sau contravenţional şi online, acestea fiind disponibile atât în format digital, cât şi pe suport fizic, care poate fi livrat pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele țării prin intermediul serviciului MDelivery. Concomitent, puteţi depune şi solicitarea privind apostilarea actelor comandate, însă pentru acest serviciu este nevoie să dețineți semnătura electronică (detalii pentru obținerea unei semnături electronice consultați rubrica Eliberare certificat cheie publică).