Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Întrebări frecvente

FAQ Item: 

Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Ambasadă?

Da. Pentru a solicita orice serviciu consular, este nevoie sa faceți o programare prealabilă la numărul de tel.:(+ 370 5) 260 79 14 în zilele de Luni pină Vineri, în intervalul orelor: 09 :00 – 13 :00 și 14 :00 - 18 :00.

Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie ?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și copia actulUI de identitate al reprezentantului său.

Costul unei procuri este: 30 euro.

Procura se eliberează în aceeași zi.

Vreau să mă căsătoresc în Lituania cu un cetățean lituanian. Ce trebuie să fac?

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Lituania, de regulă, se solicită certificatul de stare civilă (document care confirmă faptul că nu sunteți căsătorit în Republica Moldova).

Pentru a solicita certificatul de stare civilă prin intermediul Ambasadei, urmează să vă prezentați cu Pașaportul RM și Buletinul de identitate RM.

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 35 euro (30 Euro este taxa consulară și 5 Euro este taxa aferentă).

Termenul: estimativ 6-7 săptămâni.

M-am căsătorit în Lituania și vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soți urmează să prezinte:

  • Certificatul de căsătorie eliberat de autoritatea lituaniană, tradus în limba rusă sau română (în cazul deținerii unui Certificat de căsătorie lituanian – multilingv, nu este necesară traducerea).
  • Buletinele de identitate a soților sau pașapoartele;

În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este destulă doar copia pașaportului său.

Costul serviciului consular este 25 euro (20 Euro este taxa consulară și 5 Euro este taxa aferentă).

Mi s-a născut un copil în Lituania. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Lituania este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din lituanian în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

  • certificat de naștere multilingv emis de comuna lituaniană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul certificatului);
  • copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;
  • copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 60 zile. Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

  • certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);
  • grupa sangvină a copilului;
  • certificat de căsătorie a părinților, dacă există;
  • un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Cetățenii R. Moldova din Lituania pot depune dosarul pentru eliberarea Buletinului de identitate și Pașaportului la Ambasada R. Moldova în Letonia:
Strēlnieku iela 1-1, LV – 1010, Riga
tel.: +371 6 735 91 60
fax: +371 6 735 91 65
E-mail: riga@mfa.gov.md
www.letonia.mfa.gov.md

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

Sunt beneficiar de pensie, stabilită conform legislaţiei Republicii Moldova şi transferată în Republica Lituania? Ce trebuie să fac pentru a primi pensia?

În conformitate cu prevederile Acordului între Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale (semnat la 1 octombrie 2014, în vigoare de la 4 octombrie 2015), fiecare beneficiar de pensie, stabilită conform legislaţiei Republicii Moldova şi transferată în Republica Lituania are obligația de a transmite un Certificat de viaţă (care atestă faptul că beneficiarul este în viaţă) până la data de 31 decembrie a fiecărui an de gestiune, completat, semnat şi autentificat de autoritatea legală a statului de domiciliu.

În cazul neprezentării Certificatului de viaţă, Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) își rezervă dreptul de a suspenda plata pensiei, începând cu luna ianuarie a anului în curs.

MODEL: Certificat de viaţă

Începând cu 31 iulie 2020, conform modificărilor operate în Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, cererea şi actele necesare pentru stabilirea pensiei pot fi depuse de către reprezentantul persoanei desemnat prin procură la casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul solicitantului de pensie.

Noile reglementări sunt aplicate atât pentru cererile formulate de stabilire a dreptului la pensia pentru limită de vârstă, precum și pentru obținerea pensiei de dizabilitate, pensiei de urmaş, dar şi  în vederea reexaminării pensiei.

Sursa: Legea nr. 140 din 16.07.2020 pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 392.

Link: https://bit.ly/3aoHniZ