Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Înregistrare căsătorie/divorț la Ambasadă

Programarea este obligatorie

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Înregistrare căsătorie

 • Cost - 50 euro Din ziua depunerii cererii data căsătoriei va fi convenită cu viitorii soți în termenul legal de la 30 la 60 zile

Înregistrare divorț

 • Cost - 155 euro. Din ziua depunerii cererii data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de 30 zile
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita înregistrarea căsătoriei la ambasadă. La fel, cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni și în privința partajului averii.

Pentru depunerea cererii de căsătorie sau divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:

 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară);
 • certificatele de naștere (la căsătorie);
 • certificatul privind starea civilă (conține informația privind starea civilă a unei persoane: celibatar, divorțat sau văduv) sau alt tip de document oficial emis de autorităţile lituaniene prin care se atestă lipsa înregistrării unor căsătorii anterioare neîncetate;
 • certificatul de divorț sau deces al soției/soțului, după caz (la căsătorie);
 • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori (la divorț);
 • certificatul de căsătorie (la divorț);

În cazul căsătoriei cu participarea cetățenilor lituanieni este nevoie de prezentarea actelor similare de mai sus eliberate de către autoritățile lituaniene.

Documentele eliberate de organele competente ale Lituaniei urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial (în cazul Lituaniei de apostilarea sau supralegalizarea documentelor nu este nevoie).

 

 • Cererea de căsătorie/divorț se depun personal de către ambii soți/viitori soți.
 • Căsătoria se va înregistra după expirarea termenului de 30 zile din data depunerii cererii, dar nu mai mult de 60 zile. În ziua preconizată se vor prezenta ambii viitori soți pentru semnarea actului de căsătorie.
 • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 zile din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni – divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară. Neprezentarea nemotivată a unuia dintre soți nu atrage după sine anularea procedurii.
 • Taxele se vor achita în ziua depunerii cererii.
 • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează certificat de divorț individual, cu număr diferit.
 • În cazul în care unul dintre soți a preluat numele celuilalt soț în rezultatul căsătoriei, acesta își poate păstra numele, dacă dorește.